Min oskuld och Pearl Harbor

Min oskuld och Pearl Harbor          symbol-lydbog-lille

Av Charles Bukowski

Min oskuld och Pearl Harbor är en hudlös, ärlig skildring av den fattiga, vita underklassmiljön under den ekonomiska depressionen i 1930-talets Los Angeles. Den unge Henry Chinaski kämpar med tillvaron i ett barndomshem präglat av en passiv mor och en våldsam far, som låter sin frustration gå ut över sonen i form av systematisk aga. Stryk förekommer även i skolan, där barnen låter sina hårda uppväxter gå ut över varandra genom slagsmål och mobbning. Det är först när Henry stiftar bekantskap med alkoholen, men särskilt med litteraturen, som han finner en fristad i en värld som framstår som absurd och orättvis. Vi följer Henry från hans första minnen om sin barndom till Amerikas inträde i andra världskriget.


Titelinfo:
  • Översatt från amerikanska av Einar Heckscher
  • Intalat av Johan Svensson
  • Tid: 9 tim 6 min
  • Download: 230,00 kr.   //   MP3 (1 x CD): 250,00 kr.   //   CD (8 x CD): 480,00 kr.
  • Ljudprov:

Bokens bakgrund

Ham on Rye eller Min oskuld och Pearl Harbor, som romanen fick heta när den översattes till svenska, gavs ut för första gången 1982 (sv. 1983) och räknas som Bukowskis huvudverk. Romanen är en utbildningsroman, som skildrar jag-berättaren Henry Chinaskis hårda och kärlekslösa uppväxt i den fattiga, vita underklassmiljön i den amerikanska storstaden Los Angeles under 1930-talet.

Henry Chinaski är Bukowskis litterära alter ego och han är en genomgående karaktär i Bukowskis fem semibiografiska verk: Postverket (1971), Faktotum (1975), Kvinnor (1978), Min oskuld och Pearl Harbor (1982) och Hollywood (1989). Min oskuld och Pearl Harbor är på en och samma gång rolig, sorglig och allvarlig. Beskrivningarna av Henry Chinaskis ofta brutala verklighet är råa och nakna, men samtidigt mycket livliga och uttrycksfulla, och Bukowski förmedlar sin historia med en befriande svart humor, som är typisk för hans författarskap. Precis som hans saknad av språklig utsmyckning och hans dyrkande av den ofiltrerade enkelheten, som framhäver folkets röst och som han gång på gång tar utgångspunkt i.

Min oskuld och Pearl Harbor är en protest mot alla former av auktoriteter, som använder sin makt till att tyrannisera sina medmänniskor. Romanen beskriver en kompromisslös tillgång till livet, där jag-berättaren beslutar sig för att bara ansvara för sig själv och konsten i form av skrivandet.

Recensioner

”Reflekterande, humanistisk, enormt uttrycksfull och fängslande.” – The Times

”En bitande berättelse om en barndom, ungdom, ett liv präglat av elakhet, smärta, flykt, alkohol, ensamhet. Ofta rolig – ofta oroande – Min oskuld och Pearl Harbor är en kraftfull bok.” – Roddy Doyle