Livet måste ha mening

Viktor E. Frankl: Livet måste ha mening

Livet måste ha mening          symbol-lydbog-lille

Av Viktor E. Frankl

“I slutändan borde människan inte fråga vad meningen med livet är, utan snarare inse att det är hon själv som frågas.”

Detta är en av de slutsatser som Viktor E. Frankl drar i logoterapin, den analysform som han utvecklade utifrån tre års erfarenhet som fånge i koncentrationsläger. Det var önskan om att sprida sina teorier som gav honom meningen med livet, som enligt honom själv gjorde att han överlevde under de mest omänskliga förhållanden. Logoterapin framhäver viljan till mening som människans främsta drivkraft i motsats till Freuds vilja till lust och Adlers vilja till makt. Den bygger på den moderna existentialismen som baseras på människans fria val och ansvar, snarare än att uppfatta det som mekaniskt, som förutbestämt av arv och miljö.

Logoterapin, som i dag utövas på många kliniker över hela världen, beskrivs klart och tydligt i bokens andra hälft, medan den första delen beskriver Frankls erfarenheter som fånge i koncentrationsläger – en omskakande beskrivning, inte minst på grund av den nyktra och analytiska framställningen.


Titelinfo:
  • Översatt från tyska och engelska av Margareta Edgardh
  • Intalat av Martin Halland
  • Tid: 5 tim 48 min
  • Download: 175,00 kr.   //   MP3 (1 x CD): 196,00 kr.
  • Ljudprov:

Bokens bakgrund

Livet måste ha mening (Ttrotzdem Ja zum Leben sagen) är en av de få böcker som konstant har funnits på marknaden sedan utgivningen 1947. Den har blivit omtryckt i många upplagor och på biblioteken står man fortfarande i kö för att låna den. Den säljs över hela världen i miljonupplagor och är listad som en av de tio mest inflytelserika böckerna i USA.

Frankl, som redan höll på att utveckla logoterapin i en avhandling när han skickades till ett koncentrationsläger 1942, gömde sitt manuskript i linningen på sina kläder under sin vistelse i Theresienstadt, men när han 1944 fördes till Auschwitz upptäckte nazisterna manuskriptet och förstörde den. Denna händelse fyllde Frankl med en brinnande önskan om att överleva så att han skulle få återse sin familj och slutföra sin avhandling. Han började därför målmedvetet att rekonstruera manuskriptet ur minnet på de få papperslappar han lyckades få tag på.

Livet måste ha mening skrev han utifrån dessa anteckningar, nio dagar efter sin befrielse år 1945. Hans förhoppning med boken var att genom konkreta exempel visa läsaren att livet rymmer en potentiell mening under alla omständigheter, även under de mest fruktansvärda. Han trodde att om han själv kunde ge prov på detta i en situation så extrem som i ett koncentrationsläger, skulle hans teori vinna gehör och förhoppningsvis även hjälpa andra i svåra situationer. Han kände därför ett ansvar att skriva ner det han hade genomlevt.

Recensioner

“Om du bara ska läsa en bok i år borde det vara denna bok av Frankl.” – Los Angeles Times

“Ett verkligt bestående verk om överlevnad.” – New York Times

“Denne man upplevde ofattbart lidande och skrev sedan den slutgiltiga boken om lycka.” – Huffington Post