Lady Susan

Lady Susan          symbol-lydbog-lille symbol-ebog-lille

Av Jane Austen

Lady Susan (1793-94), skriven under Jane Austens unga år, är en underhållande brevroman med rötter i 1700-talets värld. Genom brev som utväxlas mellan romanens karaktärer, målas upp en bild av den vackra änkan Susan Vernon och hennes försök att skaffa både sig själv och sin dotter ett gott parti. Temat är alltså detsamma som i Austens senare romaner, och karaktärsstudier och moraliska frågor är i fokus också här, men i övrigt saknas det gemensamma nämnare med Austen senare verk. Lady Susan är en självisk, hänsynslös och intrigerande kokett som cyniskt spelar spel med männen och utmanar alla hjältinnekarakteristika som är typiska för den romantiska genren: Hon spelar en aktiv roll, hon är inte bara utomordentligt vacker utan också intelligent och kvick, kärlek är inte målet för henne och hennes friare är alla betydligt yngre än hon själv. Dessutom straffas Lady Susans omoraliska beteende inte alls så hårt som liknande uppträdanden i Austens senare författarskap.


Titelinfo:
 • Översatt från engelska av Eva Liljegren
 • Intalat av Johanna Fridell
 • Tid: 2 tim 48 min
 • Download: 105,00 kr.   //   MP3 (1 x CD): 140,00 kr.   //   CD (3 x CD): 192,00 kr.
 • E-bok (90 sidor): 105,00 kr.
 • Ljudprov:

Bokens bakgrund

Jane Austen skrev Lady Susan i 18- eller 19-årsåldern och det är hennes första helt färdigställda verk. Den cyniska huvudpersonen gör att romanen skiljer sig oerhört från alla Austens senare skrifter. Den är synbarligen skriven med ungdomlig djärvhet och energi och visar att Austen redan som mycket ung hade djup insikt i den mänskliga naturen.

Jane Austen försökte aldrig få romanen publicerad – kanske eftersom hon tyckte att den var för djärv och saknade stöd från sin familj – men hon gömde manuskriptet och kopierade det ungefär ett årtionde senare, vilket tyder på att hon trots allt närde ett visst intresse för och stolthet över berättelsen.

Romanens huvudperson antas ibland vara inspirerad av Jane Austens kusin, Eliza de Feuillide, som liksom Lady Susan var en vacker, intelligent, ung änka som var förtjust i sällskapslivet, men som dock inte ägde samma skrupelfria moral. Dessutom finns det tydliga paralleller till den mycket kontroversiella brevromanen Farliga förbindelser från 1782 av fransmannen Pierre Choderlos de Laclos. Det finns anledning att tro att Austen kom i kontakt med romanen genom sin kusin som hade varit gift med en fransk adelsman och hade bott i Frankrike under ett antal år.

Recensioner

“Liksom de flesta av hennes ungdomsberättelser handlar den om dåligt uppförande, men den är fullbordad och polerad, sofistikerad i sin analys av uppförande och helt annorlunda från allt annat som hon dittills hade skrivit och någonsin kom att skriva igen. Ett helt och hållet ovanligt verk författat av en landsbygdsprästs dotter.” – Claire Tomalin, Jane Austen: A Life

“Att ha eller inte ha! Förmögenhet och make avgör en kvinnas lott, ett öde som Austen fångar i en underhållande samling brev. Sanningen om Lady Susans heder och ära förvandlas till en svårfångad reflex som kastas fram och åter mellan korrespondenterna.” – Sara Danius, Dagens Nyheter

Andra titlar av Jane Austen

Lady Susan

Lady Susan

Författare: Jane Austen
Inläsare: Johanna Fridell

Northanger Abbey

Northanger Abbey          symbol-lydbog-lille

Av Jane Austen

Catherine Morland är en naiv men godhjärtad 17-årig flicka. Hennes föräldrars barnlösa grannar bjuder henne till Bath, där hon gör sin debut i medelklassens sällskapsliv. Catherine finner snabbt en väninna i Isabella Thorpe med vilken hon delar en brinnande fascination för gotiska skräckromaner. Hon fattar också snabbt intresse för den intelligente och kvicke Henry Tilney och utvecklar senare en vänskap med hans syster, Eleanor Tilney, vilket resulterar i en inbjudan till familjens hem: Northanger Abbey. Den gamla klosterkyrkan sätter fart på Catherines livliga fantasi som är påverkad av tidens gotiska skräckromaner (dåtidens svar på dagens deckare), men när Henry konfronterar henne med sunt förnuft inser hon sanningar som hon tidigare varit blind för.


Titelinfo:
 • Översatt från engelska av Rose-Marie Nielsen
 • Intalat av Johanna Fridell
 • Tid: 10 tim 2 min
 • Download: 210,00 kr.   //   MP3 (1 x CD): 224,00 kr.   //   CD (8 x CD): 360,00 kr.
 • Ljudprov:

Bokens bakgrund

Northanger Abbey, som ursprungligen bar titeln Susan, färdigställdes 1803 och var därmed den första av Jane Austens romaner som var redo att gå i tryck. Manuskriptet till Northanger Abbey såldes samma år som det var färdigt till bokhandeln Crosby & Co i London för 10 pund. Av okänd anledning valde bokhandlaren att inte publicera boken och 1816 sålde han den tillbaka till Austens bror Henry för samma belopp som den köptes för – helt ovetandes om att Austen sedan dess hade författat fyra oerhört populära romaner.

Före sin död redigerade Austen det ursprungliga manuskriptet, ändrade titeln och lade till sin “Annons” där hon gör läsaren uppmärksam på att de tretton år som har förflutit mellan slutförande och utgivning har gjort delar av verket föråldrade, i det att “platser, seder, böcker och åsikter har genomgått stora förändringar under perioden.” Jane Austen hade dock inte behövt oroa sig för att vara inaktuell. Hennes böcker läses i dag, 200 år senare, som aldrig förr – oavsett ändrade seder och åsikter.

Jane Austen hann inte publicera den reviderade versionen under sin livstid. Den gavs ut först efter hennes död år 1818 tillsammans med Övertalning, som var den sista bok som hon hann skriva.

Recensioner

“Romanen innehåller häpnadsväckande moderna feministiska vändningar – glasklar upplysningsretorik med liberala böjelser – och en psykologi som är förintande klarsynt. Mitt i den vaselinsuddiga romantiken blomstrar genomskådandets skarpa blommor.” – Ulrika Milles, Dagens Nyheter

Northanger Abbey är Austens mest litterära bok, full av anspelningar på den tidens poesi, prosa och historieskrivning. Berättaren pekar på romangenrens spelregler, leker med dem och skrattar åt dem.” – Sara Danius, Dagens Nyheter

Northanger Abbey är på många sätt den mest uppsluppna av Jane Austens romaner, men är i grund och botten en allvarlig och osentimental kommentar om kärlek och äktenskap i 1800-talets England.” – Alix Wilber, Penguin

Andra titlar av Jane Austen

Lady Susan

Lady Susan

Författare: Jane Austen
Inläsare: Johanna Fridell