Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

Henrik Ibsen (1828-1906), norsk författare, dramatiker och diktare, räknas inte bara som en av “Det moderna genombrottets” största författare, men han är också den mest spelade dramatikern efter Shakespeare. Hans realistiska samtidsdramer, som satte samhällsproblemen under debatt, omfattar bl.a. Ett dockhem, En folkefiende, Vildanden och Peer Gynt.

Titlar av Henrik Ibsen

Peer Gynt

Peer Gynt

Författare: Henrik Ibsen
Inläsare: Håkan Mohede