Leo Tolstoj

Leo Tolstoj

Leo Tolstoj (1828-1910) är en av världslitteraturens största ryska författare. Hans två främsta verk, Krig och fred och Anna Karenina, hör till litteraturhistoriens ofrånkomliga klassiker. Dessutom omfattar hans författarskap flera framstående verk, som genomsyras av hans sökande efter meningen med livet och hans kristna, socialistiska livssyn (Tolstojanism), som var en inspirationskälla för bl.a. Mahatma Gandhi och Martin Luther King.

Denna livssyn framträder särskilt tydligt i Tolstojs senare berättelser och kortromaner, t.ex. i Herre och dräng och Ivan Iljitjs död, samt på ett mer radikalt sätt i Kreutzersonaten.

Titlar av Leo Tolstoj