Virginia Woolf

Virginia Woolf

Virginia Woolf (1882-1941) var en engelsk författare, född i London. Med romaner som Mrs Dalloway (1925), Mot fyren (1927) och Vågorna (1931) är hon en av modernismens förgrundsgestalter och räknas i dag till 1900-talets viktigaste engelskspråkiga författare. Hennes romaner kännetecknas av en värld av tankar, känslor och sinnesintryck, som uttrycks poetiskt med långa, svävande meningar, och hon var en av de första att utveckla den romanteknik som kom att kallas “stream of consciousness”. Som tänkare, med essäer som Ett eget rum (1929), har Woolf påverkat kvinnorörelsen i många länder.

Titlar av Virginia Woolf