Anteckningar från källarhålet

Anteckningar från källarhålet          symbol-lydbog-lille

Av Fjodor M. Dostojevskij

“Jag är en sjuk människa… Jag är en ond människa. En motbjudande människa.” Så inleder Källarmänniskan sina anteckningar från underjorden. Källarmänniskans förbittring över den härskande naiva tron på förnuft, framsteg och individualism har lett till självvald isolering. Han protesterar mot reduceringen av människan till en schablonaktig förnuftsmänniska. Nej, människan är en irrationell varelse (bara en tjugondel är förnuft) som agerar utifrån undermedvetna känslor, nycker och tristess och ofta tvärt emot sina egna intressen. Anteckningar från källarhålet har varit en inspirationskälla för många viktiga författare, liksom det obehagliga belysandet av mindervärdeskomplex, sårad fåfänga och egoism som föregrep senare psykoanalytiska studier.


Titelinfo:
 • Översatt från ryska av Ulla Roseen
 • Intalat av Johan Svensson
 • Tid: 5 tim 20 min
 • Download: 175,00 kr.   //   MP3 (1 x CD): 196,00 kr.   //   CD (5 x CD): 320,00 kr.
 • Ljudprov:

Bokens bakgrund

Dostojevskij skrev Anteckningar från källarhålet i början av 1864 och publicerade kortromanen i den litterära tidskriften Epocha, som han och hans bror Michail hade startat samma år. Verket sägs rymma hela den ideologiska grund som Dostojevskij senare skulle komma att bygga sina stora klassiker Brott och straff, Idioten och Bröderna Karamazov på. Boken sägs även markera starten på den modernistiska rörelsen i litteraturhistorien och har haft inflytande över stora historiska gestalter, bl.a. Freud, Nietzsche och Kafka.

Andra titlar av Fjodor M. Dostojevskij

Den blida

Den blida

Författare: Fjodor M. Dostojevskij
Inläsare: Håkan Mohede

Idioten

Idioten

Författare: Fjodor M. Dostojevskij
Inläsare: Martin Halland

Spelaren

Spelaren

Författare: Fjodor M. Dostojevskij
Inläsare: Martin Halland

Vita nätter

Vita nätter

Författare: Fjodor M. Dostojevskij
Inläsare: Håkan Mohede

Bröderna Karamazov

Bröderna Karamazov          symbol-lydbog-lille

Av Fjodor M. Dostojevskij

Vändpunkten för romanens handling är mordet på den gamla kvinnotjusaren Karamazov. Själva uppklarandet av mordet är som en psykologisk thriller; lika spännande som en kriminalroman. Vi följer hans tre söner, som på ett trovärdigt sätt representerar olika ideologier: den äldsta, Mitja, är precis som fadern, en utsvävande livsnjutare, den nästäldsta, Ivan, är den intellektuella ateisten och nihilisten och den yngsta, Aljosja, är den barmhärtiga och godhjärtade kristna, som påminner om fursten Mysjkin i Idioten. Förutom bröderna skildras även deras umgängeskrets, där vi bortsett från två belägrande kvinnor möter alla samhällsskikt: överklassen, de fattiga, klosterbröderna och godsägarna.


Titelinfo:
 • Översatt från ryska av Ellen Rydelius
 • Intalat av Johan Svensson
 • Tid: 43 tim 8 min
 • Download: 395,00 kr.   //   MP3 (3 x CD): 560,00 kr.
 • Ljudprov:

Bokens bakgrund

Bröderna Karamazov var den sista och största romanen, som Dostojevskij skrev, och den betraktas inte bara som Dostojevskijs största verk, men även som ett av världslitteraturens. En enastående roman om gott och ont, tro och tvivel, liv och död med genomgripande psykologiska porträtt, som visar människans sammansatta väsen på gott och ont. Det tas avstånd från nihilismen och istället framhävs betydelsen av skuld, ansvar och medkänsla. 

Andra titlar av Fjodor M. Dostojevskij

Den blida

Den blida

Författare: Fjodor M. Dostojevskij
Inläsare: Håkan Mohede

Idioten

Idioten

Författare: Fjodor M. Dostojevskij
Inläsare: Martin Halland

Spelaren

Spelaren

Författare: Fjodor M. Dostojevskij
Inläsare: Martin Halland

Vita nätter

Vita nätter

Författare: Fjodor M. Dostojevskij
Inläsare: Håkan Mohede

Ivan Iljitjs död

Ivan Iljitjs död          symbol-lydbog-lille

Av Leo Tolstoj

Ivan Iljitj har som medelålders, efter många års hårt arbete, uppnått en attraktiv tjänst som domare vid högsta domstolen. Men på toppen av sin karriär blir han som 45-åring sjuk, och efter en tid går det långsamt upp för honom att sjukdomen är dödlig. Vi möts av hans svängningar mellan hopp och rädsla för döden och hans känsla av orättvisa, att just han, i förhållandevis ung ålder, efter att ha levt ett ordnat liv, ska drabbas av sjukdom. Samtidigt skildras hans samspel med familj och vänner, som upplever umgänget med den sjuke som påfrestande, och de undviker helst att bli för involverade i hans lidande. När han konfronteras med döden erkänner han, under en existentiell kris, att han har förspillt sitt liv på en egoistisk maktlysten strävan efter tom status på bekostnad av nära relationer till andra. Det är en genomgripande historia om insikten av vår egen dödlighet, som varje människa någon gång i livet kommer att drabbas av.


Titelinfo:
 • Översatt från ryska av Bengt Jangfeldt
 • Intalat av Johan Svensson
 • Tid: 2 tim 24 min
 • Download: 105,00 kr.   //   MP3 (1 x CD): 140,00 kr.   //   CD (2 x CD): 176,00 kr.
 • Ljudprov:

Recensioner

“Tolstojs mest lysande, mest fulländade och mest komplicerade verk.” – Vladimir Nabokov

“Jag är mer än någonsin övertygad om att Leo Tolstoj är den störste av alla författare som funnits någonsin och någonstans.” – Pjotr Tjajkovskij efter att ha läst Ivan Iljitjs död

“Vid sidan av de stora romanerna Krig och fred och Anna Karenina brukar den korta berättelsen Ivan Iljitjs död betraktas som ett av Leo Tolstojs främsta verk.” – Bengt Jangfeldt i förordet till Ivan Iljitjs död

Andra titlar av Leo Tolstoj

Min oskuld och Pearl Harbor

Min oskuld och Pearl Harbor          symbol-lydbog-lille

Av Charles Bukowski

Min oskuld och Pearl Harbor är en hudlös, ärlig skildring av den fattiga, vita underklassmiljön under den ekonomiska depressionen i 1930-talets Los Angeles. Den unge Henry Chinaski kämpar med tillvaron i ett barndomshem präglat av en passiv mor och en våldsam far, som låter sin frustration gå ut över sonen i form av systematisk aga. Stryk förekommer även i skolan, där barnen låter sina hårda uppväxter gå ut över varandra genom slagsmål och mobbning. Det är först när Henry stiftar bekantskap med alkoholen, men särskilt med litteraturen, som han finner en fristad i en värld som framstår som absurd och orättvis. Vi följer Henry från hans första minnen om sin barndom till Amerikas inträde i andra världskriget.


Titelinfo:
 • Översatt från amerikanska av Einar Heckscher
 • Intalat av Johan Svensson
 • Tid: 9 tim 6 min
 • Download: 230,00 kr.   //   MP3 (1 x CD): 250,00 kr.   //   CD (8 x CD): 480,00 kr.
 • Ljudprov:

Bokens bakgrund

Ham on Rye eller Min oskuld och Pearl Harbor, som romanen fick heta när den översattes till svenska, gavs ut för första gången 1982 (sv. 1983) och räknas som Bukowskis huvudverk. Romanen är en utbildningsroman, som skildrar jag-berättaren Henry Chinaskis hårda och kärlekslösa uppväxt i den fattiga, vita underklassmiljön i den amerikanska storstaden Los Angeles under 1930-talet.

Henry Chinaski är Bukowskis litterära alter ego och han är en genomgående karaktär i Bukowskis fem semibiografiska verk: Postverket (1971), Faktotum (1975), Kvinnor (1978), Min oskuld och Pearl Harbor (1982) och Hollywood (1989). Min oskuld och Pearl Harbor är på en och samma gång rolig, sorglig och allvarlig. Beskrivningarna av Henry Chinaskis ofta brutala verklighet är råa och nakna, men samtidigt mycket livliga och uttrycksfulla, och Bukowski förmedlar sin historia med en befriande svart humor, som är typisk för hans författarskap. Precis som hans saknad av språklig utsmyckning och hans dyrkande av den ofiltrerade enkelheten, som framhäver folkets röst och som han gång på gång tar utgångspunkt i.

Min oskuld och Pearl Harbor är en protest mot alla former av auktoriteter, som använder sin makt till att tyrannisera sina medmänniskor. Romanen beskriver en kompromisslös tillgång till livet, där jag-berättaren beslutar sig för att bara ansvara för sig själv och konsten i form av skrivandet.

Recensioner

”Reflekterande, humanistisk, enormt uttrycksfull och fängslande.” – The Times

”En bitande berättelse om en barndom, ungdom, ett liv präglat av elakhet, smärta, flykt, alkohol, ensamhet. Ofta rolig – ofta oroande – Min oskuld och Pearl Harbor är en kraftfull bok.” – Roddy Doyle