Northanger Abbey          symbol-lydbog-lille

Av Jane Austen

Catherine Morland är en naiv men godhjärtad 17-årig flicka. Hennes föräldrars barnlösa grannar bjuder henne till Bath, där hon gör sin debut i medelklassens sällskapsliv. Catherine finner snabbt en väninna i Isabella Thorpe med vilken hon delar en brinnande fascination för gotiska skräckromaner. Hon fattar också snabbt intresse för den intelligente och kvicke Henry Tilney och utvecklar senare en vänskap med hans syster, Eleanor Tilney, vilket resulterar i en inbjudan till familjens hem: Northanger Abbey. Den gamla klosterkyrkan sätter fart på Catherines livliga fantasi som är påverkad av tidens gotiska skräckromaner (dåtidens svar på dagens deckare), men när Henry konfronterar henne med sunt förnuft inser hon sanningar som hon tidigare varit blind för.


Titelinfo:
  • Översatt från engelska av Rose-Marie Nielsen
  • Intalat av Monica Einarson
  • Tid: 9 tim 27 min
  • Download: 210,00 kr.
  • Ljudprov:

Bokens bakgrund

Northanger Abbey, som ursprungligen bar titeln Susan, färdigställdes 1803 och var därmed den första av Jane Austens romaner som var redo att gå i tryck. Manuskriptet till Northanger Abbey såldes samma år som det var färdigt till bokhandeln Crosby & Co i London för 10 pund. Av okänd anledning valde bokhandlaren att inte publicera boken och 1816 sålde han den tillbaka till Austens bror Henry för samma belopp som den köptes för – helt ovetandes om att Austen sedan dess hade författat fyra oerhört populära romaner.

Före sin död redigerade Austen det ursprungliga manuskriptet, ändrade titeln och lade till sin “Annons” där hon gör läsaren uppmärksam på att de tretton år som har förflutit mellan slutförande och utgivning har gjort delar av verket föråldrade, i det att “platser, seder, böcker och åsikter har genomgått stora förändringar under perioden.” Jane Austen hade dock inte behövt oroa sig för att vara inaktuell. Hennes böcker läses i dag, 200 år senare, som aldrig förr – oavsett ändrade seder och åsikter.

Jane Austen hann inte publicera den reviderade versionen under sin livstid. Den gavs ut först efter hennes död år 1818 tillsammans med Övertalning, som var den sista bok som hon hann skriva.

Recensioner

“Romanen innehåller häpnadsväckande moderna feministiska vändningar – glasklar upplysningsretorik med liberala böjelser – och en psykologi som är förintande klarsynt. Mitt i den vaselinsuddiga romantiken blomstrar genomskådandets skarpa blommor.” – Ulrika Milles, Dagens Nyheter

Northanger Abbey är Austens mest litterära bok, full av anspelningar på den tidens poesi, prosa och historieskrivning. Berättaren pekar på romangenrens spelregler, leker med dem och skrattar åt dem.” – Sara Danius, Dagens Nyheter

Northanger Abbey är på många sätt den mest uppsluppna av Jane Austens romaner, men är i grund och botten en allvarlig och osentimental kommentar om kärlek och äktenskap i 1800-talets England.” – Alix Wilber, Penguin

Andra titlar av Jane Austen

Lady Susan

Lady Susan

Författare: Jane Austen
Inläsare: Monica Einarson